Prezentacija govornik

Značaj dobre prezentacije na poslovnom događaju

Bilo da se radi o poslovnom događaju čiji je cilj promocija novog proizvoda, samog brenda, ili proslava važnog datuma za firmu, ovaj događaj bi morao da bude profesionalno osmišljen i organizovan kako biste bili sigurni da će svi segmenti koji su deo događaja proteći u najboljem mogućem redu.

Među poslovnim događajima kao najčešći izdvajaju se seminari i konferencije čija je suština edukativnog karaktera, a služe i razmeni znanja i informacija među učesnicima. Agencija koja se bave organizacijom korporativnih događaja pomoći će vam da do detalja isplanirate vaš poslovni događaj.

Ono što se izdvaja kao jedan od najznačajnijih elemenata svakog poslovnog događaja je prezentacija. Forma i dužina prezentacije zavise od njene funkcije na događaju, teme o kojoj se radi i od samog prezentera koji je osmišljava, ali ima nekoliko karakteristika koje su zajedničke osobine svake dobre prezentacije na događaju i time je svrstavaju u značajne elemente poslovnih događaja, a koje su to karakteristike navedeno je u nastavku teksta.

Dobra prezentacija pomaže i govorniku i publici

Dobra prezentacija podrazumeva to da ona nema mnogo teksta, već da su u njoj istaknute samo najvažnije stavke. Na prezentaciji ne treba da bude napisan ceo tekst koji prezenter izgovara, već samo najmanje sintagme i segmenti koji su najvažniji deo tematike o kojoj se radi. Dakle, što se tiče samog sadržaja prezentacije, ovde važi pravilo “manje je više”.

Prezentacija ne sme da odvlači pažnju sa govornika i teme, već da mu pomogne ističući samo najbitnije od onoga što želi da prenese publici. Tako će i publici i prezenteru biti mnogo lakše – govornik će moći da se osvrne i baci pogled na prezentaciju kako bi se podsetio važnih segmenata o kojima treba da govori, a publika će i vizuelno moći da sazna i zapamti šta je to što je najvažnije u prezentaciji. Profesionalna prezentacija ostaviće dobar utisak na publiku

Šta god da je cilj vaše prezentacije, profesionalna prezentacija, pogotovo ukoliko je prezentuje osoba visoko razvijenih prezentacionih i govorničkih veština, ostaviće ozbiljan utisak na publiku i poboljšaće imidž vaše frime, proizvoda, ili same ličnosti govornika.

Profesionalna prezentacija ne znači dosadna prezentacija, naprotiv. Profesionalnu prezentaciju čine svi važni sastavni delovi prezentacije: predstavljanje, uvod, suština, par duhovitih segmenata, ili “slučajno” navedenih anegdota, i ozbiljan zaključak – poentiranje.

Naravno, prezentacija bi morala da bude estetski privlačna, kako bi i ovaj njen element bio u funkciji zadržavanja pažnje slušaoca, ali ne odvlačenja iste sa govornika. Ako prezentacija bude profesionalo osmišljena, ako se vidi da je u njenu izradu i kreiranje uloženo dosta vremena, a govornik je profesionalno predstavi, ovo će sigurno ostaviti izuzetno dobar i profesionalan utisak na publiku.

Prezentacija ispred publike

Multimedijalna prezentacija svima će ostati u sećanju

Ukoliko se radi o temi koja zahteva maksimalnu ozbiljnost i potpunu svedenost prezentacije, onda to podrazumeva samo tekst, možda par slika i vrlo jednostavan dizajn prezentacije. Međutim, ako tema i cilj prezentovanja nisu preozbiljni, onda je poželjno u prezentaciju ubaciti slike, zvuk i video, kao i zanimljive vizuelne efekte.

Multimedijalna prezentacija koja sadrži sve ove elemente ne samo da će omogućiti maksimalnu pažnju tokom samog prezentovanja, već će sigurno dugo ostati u sećanjima mnogih, i to ne samo kao vizuelno zanimljiva i dinamična prezentacija, već će upravo njena estetika omogućiti da suština prezentacije, ono o čemu ona govori, ostane upamćena na najefektiniji način.

Naravno, sa zanimljivim sadržajem ne treba preterivati – dovoljno je nekoliko slika, jedan ili dva videa i audio materijala, ali upotrebljenih u pravo vreme i sa pravom svrhom.

Interakcija sa publikom tokom prezentovanja obezbediće veću dinamiku samog događaja

Poslovni događaj može biti vrlo monoton i jednostavan, ali i dinamičan i nešto “življi”. Prezentacija može da poveća dinamiku samog događaja tako što će uključiti publiku u sam tok događaja. Generalno, prezentacija ne bi smela da bude isključivo jednosmeran tok komunikacije – od prezentera ka publici. Ona bi morala da uključuje dvosmernu komunikaciju, barem u jednom svom malom delu.

Pravi majstori prezentovanja znaju da uključe publiku u diskusiju, debatu ili prosto komentarisanje na vrlo suptilan način. Tokom prezentovanja je dovoljno postaviti zanimljivo pitanje koje je povezano sa temom, a na koje će pojedinci iz publike želeti da daju svoj odgovor i tako iskažu svoj stav ili mišljenje.

Često je dobro i imati u publici nekoga s kim ćete se unapred dogovoriti da se, kada dođe trenutak za uključivanje publike, prvi javi da govori, kako bi probio led, pa će nakon toga ostali radije javiti da pričaju i uzeti učešće u događaju.

Interakcija će omogućiti, pre svega, osećaj ličnog zadovoljstva pojedinaca koji su imali prilike da kažu svoj stav, pokažu znanje, ili iskažu mišljenje o temi. Sem ovoga, interaktivna prezentacija svakako će događaj učiniti zanimljivijim i dinamičnijim.

Prezentacija mora biti dobro tehnički obezbeđena

Prostor bi morao da bude opremljen i pogodan za držanje prezentacije. Ovo podrazumeva: laptop, projektor, prostor za govornika, platno, mikrofon, zvučnike i pomoćni mikrofon za uključivanje publike ukoliko za tim ima potrebe.

Sem ovoga, i osvetljenje i celokupan prostor bi trebalo da budu prilagođeni prezentaciji. Ukoliko možete, dođite dan ranije u prostor u kom će se održavati vaša prezentacije i proverite da li su obezbeđeni svi tehnički uslovi za nju, kako biste bili sigurni da je sve u redu i kako biste imali prilike da popravite ukoliko nije.

Ne zaboravite da je najvažnije znati kome se obraćate, ko čini vašu publiku, pa na ovaj način osmislite formu same prezentacije. Takođe, ne zaboravite koji je cilj vašeg prezentovanja i neka on bude nit kojom ćete se voditi i koja će prožimati svaki segment vaše prezentacije. Naravno, celokupan utisak najviše zavisi od prezentera koji bi morao da ima razvijene govorničke i prezentacione veštine, kao i uvežban javni nastup.

Ukoliko ste to vi – ne dozvolite da vas stres prilikom pripreme i izvođenja same prezentacije savlada! Ključ ovih veština je u samopouzdanju, a glavni izvor samopouzdanja u dobroj pripremi. Zato krenite u pripreme i održite prezentaciju koje će se pamtiti! Srećno!

decor