Tim bilding aktivnosti

Zašto su tim bilding aktivnosti važne za jedan tim

Povezan tim zaposlenih može biti ključan za uspeh preduzeća. Naročito ako je reč o malom preduzeću u kojem se gotovo svi zaposleni međusobno poznaju. Povezani timovi su kritčini za mnoga mala reduzeća, a evo kako tim bilding aktivnosti utiču zaposlene i zašto su toliko bitne.

Izgradnja poverenja

Tim bilding aktivnosti mogu da doprinesu razvoju poverenja među zaposlenima. Poverenje je veoma važna komponenta biznisa, naročita kada je timski rad neophodan na svakodnevnom nivou.

Poverenje je kritično u poslovanju, zato što može da ojača ili uništi tim, a biznisi današnjice ne mogu da budu uspešni bez kohezivnog tima. Međusobno poverenje koje se gradi na tim bilding aktivnostima može da dovede vaše zaposlene da se više oslone jedan na drugog i budu efikasniji.

Jedna tim bilding aktivnost koja može da izgradi poverenje među zaposlenima jeste „Ogledalo duše”. Zaposleni se podele u parove, a zatim moraju da održe kontakt očima makar 60 sekundi, bez da skrenu pogled. Na osnovu iskustva kompanija, ova aktivnost može da učini da se zaposleni osećaju prijatnije i da više veruju jedni drugima.

Smanjenje konflikta

Ljudi su različiti, a zaposleni u jednoj organizaciji sigurno imaju različite ličnosti. Zbog toga, nije retkost da dolazi do nepotrebnih konflikta i rasprava. Team building aktivnosti mogu da igraju važnu ulogu u rešavanju konflikta između zaposlenih, tako što će im omogućiti da ostvare povezanost i da se naviknu na ličnost druge osobe.

Kako biste umanjili konflikte i njihov intenzitet, koristite tim bilding aktivnosti koje će omogućiti da se zaposleni upoznaju na ličnom nivou. Jedna od ovih igara jeste „Laži i istina”.

Osmišljena je tako da zaposleni treba da izgovori tri tvrdnje o sebi, a ostali treba da pogode koja izjava je laž, a koja je istina. Na ovaj način zaposleni mogu da upoznaju stranu osobe za koju nisu znali, dok osoba koja daje izjave može da zaključi kako je drugi doživljavaju.

Ukoliko su konflikti među vašim zaposlenima učestali, pokušajte da organizujete tim bilding aktivnosti van kancelarije, već na nekoj neutralnoj lokaciji gde je manja verovatnoća da se prenesu problemi iz kancelarije.

Tim bilding aktivnosti - igranje fudbala

Efikasnija komunikacija

Kroz tim biliding aktivnosti, zaposleni mogu da nauče kako da bolje komuniciraju međusobno, pogotovo kada su uključeni u aktivnosti koje zahtevaju saradnju na nivou grupe.

Na primer, jedna aktivnost može biti koncipirana tako što ćete svim zaposlenima podeliti jedan papir. Podelite zaposlene u dve grupe i zamolite ih da naprave što višu strukturu od papira koji su dobili.

Grupe će biti „primorane” da grupišu resurse i da komuniciraju kako bi napravili veću strukturu i pobedili drugi tim. Način na koji se došlo do rešenja se može preneti i na svakdonevne aktivnosti i prevesti u produktivniji tim.

Naglasite zaposlenima da u bilo kom trenutku mogu da iskažu svoje mišljenje u smirenom i profesionalnom maniru.

Promovisanje kreativnosti

Izvođenje tima van kancelarije i izlaganje novim iskustvima će uticati na zaposlene da razmišljaju izvan svojih ustaljenih rutina. Rad sa članovima kolektiva sa kojima nisu ranije sarađivali može da utiče na razvoj novih ideja i raspali kreativnost, a to su odlične vesti za posao.

Nakon što ste odlučili da želite da je vašem timu potreban tim bilding, dolazi pitanje: Gde bismo mogli da odemo i šta bismo radili?

Dobra stvar jeste što imate brojne mogućnosti, možete pronaći mnoštvo ideja na ovu temu. Međutim, ako nemate vremena za istraživanje, možete da nađete nekoga ko će to uraditi umesto vas!

Evento tim biliding aktivnosti su zamišljene tako da motivišu zaposlene da kombinuju svoje veštine i talente, i da funkcionišu na najvišem nivou, kako individualno tako i kao tim. Zaposleni će otkriti da je raznolikost njihova najveća snaga i da su poverenje, saradnja i efikasna komunikacija ključ uspeha.

Organizovane aktivnosti ne samo što podržavaju individualni razvoj, već povezuju sve članove tima u jedan zajednički cilj. Naši tim bilding programi pružaju moćna timska iskustva, koja omogućavaju kompanijama da ostvare sledeći nivo efikasnosti i da svi zajedno napreduju.

decor