Doktor pokazuje na kičmu

Najpoznatiji kongresi posvećeni savremenim dostignućima u medicini

Najpoznatiji medicinski kongresi su veoma značajno okupljanje, mahom naučnika iz sfere medicinskih i farmaceutskih istraživanja – profesionalaca koji se na visokom nivou bave i doprinose savremenom društvu svojim dostignućima. 

Na medicinskim simpozijumima se vode debate o bolestima, medicinskim stanjima, testovima, operacijama kao i o razvoju medicinske opreme u službi prevencije, dijagnostike i lečenja svih stanja kojima je izloženo moderno društvo.

Medicinski simpozijumi su teški za organizaciju

Kao što možete pretpostaviti, izlaženje u susret jednom takvom događaju nije nimalo lak zadatak jer treba obezbediti prostor, kongresni centar ili hotel koji mora da zadovolji sve visoke krierijume svakog od sektora i da iskusno realizuje sve zamisli lekara.

Medicinski i farmaceutski sektor je u svetu među prva tri po učestalosti, brojnosti i veličini događaja koji organizuju u kongresnom turizmu, a u prilog tome govori broj najposećenijih i najvažnijih medicinskih gongresa na svetu, na kojima se raspravlja i o našoj budućnosti.

Gde to lekari kroje našu budućnost?

Predstavljanje najvećih medicinskih dostignuća

Najveća medicinska dostignuća, nakon potvrde o uspešnosti, prvo se predstavljaju na mestima kao što su najpoznatji medicinski kongresi, pa tek onda široj javnosti, isto kao što se o uspehu dostignuća koja su primenjvana tokom godine sabiraju utisci na tim događajima.

Discipline kojima se poslednjih godina posvećuje najveža pažnja obično se tiču biohemije i hematologije, ali nisu zanemarene ni druge grane, poput alergologije – za čijim se rešenjima se sve više pokazuje potreba, usled ubrzanog tempa života, lošeg imuniteta i zagađene okoline.

Stetoskop

MENA – simpozijum lekara fizikalne medicine i rehabilitacije

Sajam znanja i veština u oblasti fizikalne medicine, rehabilitacije i reumatologije održava se svake godine, od 31. oktobra do 2. novembra u Dubaiju. Delatnosti koje su najuključenije u panele su patološka stanja poput:

  • Bolesti zapaljenskog i degenerativnog reumatizma
  • Osteoporoza
  • Post traumatska i post operativna stanja
  • Lezije centralnog i perifernog motornog neurona

Osim toga, značajno mesto na samom događaju kao što je medicinski simpozijum predstavljaju i pitanja kako da jednoj ordinaciji za fizikalnu medicinu i terapiju koja se nalazi u manjim i nerazvijenijim delovima sveta omogućiti adekvatnu i istu opremu kakvu imaju veće i bogatije zemlje sveta.

Nejednaka raspodeljenost kvalitetne (ili bilo kakve) medicinske opreme je veliki problem svuda u svetu, naročito kada je u pitanju aparatura za gijagnostiku i spremnost, odnosno osposobljenost lekara da je koriste i čitaju njene dijagrame.

Integrativna medicina – sve popularnija tema na kongresima

Tradicionalne oblike medicine raznih naroda nije lako implementirati u sistem naučno dokazane i ispitane medicinske prakse, ali je daleko od toga da se o tim vidovima, alternativnog lečenja, ne govori.

Integrativna medicina je skup moderne, naučne (alopatske, zapadne) medicine, tradicionalnih medicina (AyurVeda, kineska medicina, fitoterapija, prirodna medicina i sl.) i alternativnih načina lečenja i medicina (homeopatija, naturopatija, orto-molekularna, kvantna, magnetna, novi medicinski pristupi praćeni razvojem tehnologije i sl.).

Leči se osoba, a ne samo bolest.

Integrativna medicina podrazumeva spoj tela, uma i duha u integralnu i neraskidivu celinu, i time daje značaj svakom od njih. Polazna tačka predstavlja uverenje da ni savremena medicina (lekovi i sl.) nije svemoguća, i da je ponekad potrebno uključiti snagu i prirodu uma.

Žena radi u laboratoriji

WAC – medicinski simpozijum lekara alergologa

Svetski alergološki kongres, ili svetski kongres lekara alergologa koji je prva pokrenula Francuska, i koji se održava u Francuskom gradu Lionu, svakig decembra od 12. do 14. Kongres se sastoji od 97 udruženja koja se bave alergologijom i imunologijom iz celog sveta.

Na Francuskom alergološkom kongresu raspravlja se o znanjima iz nekoliko grana, koje posredno ili neposredno imaju uticaja na imunologiju i alergologiju, poput:

  • Pulmonologije
  • Dermatologije
  • Oftalmologije
  • Gastroentorologije
  • Interne medicine
  • Pedijatrije

Lab Quality Days – biohemija kao osnovna jedinica istraživanja

Internacionalni kongres lekara laboratorijske medicine se održava svake godine od 6. do 7. februara u Finskoj, i ima za cilj unapređenje kvaliteta i povećanje relevantnosti rezultata i ispitivanja izvedenih u laboratorijama, kao i o unapređivanju tehničke spremnosti laboranata da barataju novim tehnologijama u svojim ispitivanjima.

Internacionalni kongres laboratorijske medicine obezebđuje najviđenijim naučnicima tog sektora, dva dana ekstenzivnih predavanja i dva plenarna predavanja koja se tiču trenutnih trendova i gorućih pitanja kojima se moderna medicina bavi.

Iako postoje mnoge druge grane medicinske nauke, poput farmacije i farmakologije, ugrentne medicinske hirurgije i dr, u svetu se pokazuje najveće interesovanje za predstavljene simpozijume. Razmena znanja i veština su jedan od osnovnih načina da društvo napreduje, a medicinska pomoć je tu da društvu omogući opstanak.

decor